Organización non lucrativa para a promoción e difusión da cultura e baile galegas